Dołącz do nas na Facebooku

x

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej.

Zapomniałem hasła
Nie mam jeszcze konta
Połącz z Facebookiem Połącz z Google+ Połącz z Twitter
Esensja
dzisiaj: 19 lutego 2019
w Esensji w Esensjopedii

Świetlne Pióro 2014

WOAK Białystok
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świetlne Pióro” na opowiadanie fantastyczne. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz 500 złotych.

WOAK Białystok

Świetlne Pióro 2014

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świetlne Pióro” na opowiadanie fantastyczne. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz 500 złotych.
Regulamin
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Świetlne Pióro 2014, zwanym w dalszej części Konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok.
 3. Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
II UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób, które zajęły pierwsze miejsce w ubiegłych edycjach Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniającej warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeden autor ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.
III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie – krótki utwór narracyjny pisany prozą. Objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 15 stron pisanych czcionką Times New Roman 12, z interlinią 1,5 i marginesami 2,5.
 2. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
 3. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką.
 4. Pracę należy przysłać drogą pocztową na adres organizatora (z dopiskiem: Konkurs Literacki „Świetlne Pióro”) w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc lub .odt).
 5. Praca konkursowa winna być opatrzona pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tymże pseudonimem, zawierającą wypełniony i podpisany formularz dotyczący danych autora (do pobrania ze strony: www.woak.bialystok.pl).
 6. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
IV WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2014 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Konkursu www.woak.bialystok.pl/pioro.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna.
V PULA NAGRÓD
 1. Nagrodą główną jest publikacja w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz – za pierwsze trzy miejsca – nagrody pieniężne o łącznej wartości 950 złotych. Wyróżnienia zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
 2. Wysyłając pracę konkursową, Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.woak.bialystok.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych pracy nie spełni wymogów Jury.
  W przypadku podania przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie wręczenia nagrody.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją.
 5. Organizator nie odsyła prac.
Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:
Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
tel. 85 732 68 00
promocja@woak.bialystok.pl
koniec
16 sierpnia 2014
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8
tel. 85 740-37-10
fax 85 740-37-19

Komentarze

Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
Działanie:
Wynik:

Dodaj komentarz FB

Najnowsze

Poznań Fantastyczny po raz szósty: AMU.NET.100
Wydawnictwo Miejskie Posnania

18 II 2019

Szósta edycja konkursu na opowiadanie „Poznań Fantastyczny” została ogłoszona. Tym razem w temacie konkursu nawiązujemy do 100. rocznicy utworzenia w Poznaniu Uniwersytetu.

więcej »

Nasłuchiwanie: Niepodległość
Polskie Radio

13 VII 2018

Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na dramat radiowy „NASŁUCHIWANIE: NIEPODLEGŁOŚĆ”. Wyróżnione słuchowiska zastaną zaprezentowane jeszcze w tym roku na antenie Programu 3. Teksty konkursowe można nadsyłać do 30 września 2018 roku.

więcej »

27. konkurs literacki o Złoty Syfon
KIT SŻP

24 VI 2018

Klub Integracji Twórczych „Stowarzyszenie Żywych Poetów” z Brzegu ogłasza 27. KONKURS LITERACKI O LAUR, czyli ZŁOTY SYFON STOWARZYSZENIA ŻYWYCH POETÓW BRZEG 2018.

więcej »

Polecamy

Copyright © 2000- – Esensja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji magazynu „Esensja”.