Dołącz do nas na Facebooku

x

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej.

Zapomniałem hasła
Nie mam jeszcze konta
Połącz z Facebookiem Połącz z Google+ Połącz z Twitter
Esensja
dzisiaj: 24 marca 2023
w Esensji w Esensjopedii

Świetlne Pióro 2014

WOAK Białystok
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świetlne Pióro” na opowiadanie fantastyczne. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz 500 złotych.

WOAK Białystok

Świetlne Pióro 2014

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Świetlne Pióro” na opowiadanie fantastyczne. Główną nagrodą jest publikacja zwycięskiej pracy w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz 500 złotych.
Regulamin
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Świetlne Pióro 2014, zwanym w dalszej części Konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku z siedzibą przy ul. Kilińskiego 8, 15-950 Białystok.
 3. Termin zgłaszania prac upływa 15 października 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego).
II UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 16. roku życia, z wyjątkiem osób, które zajęły pierwsze miejsce w ubiegłych edycjach Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniającej warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeden autor ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.
III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Formą literacką pracy konkursowej jest opowiadanie – krótki utwór narracyjny pisany prozą. Objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 15 stron pisanych czcionką Times New Roman 12, z interlinią 1,5 i marginesami 2,5.
 2. Nadesłany utwór musi być sporządzoną w języku polskim pracą własną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną.
 3. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak dotyczyć zagadnień związanych z szeroko rozumianą fantastyką.
 4. Pracę należy przysłać drogą pocztową na adres organizatora (z dopiskiem: Konkurs Literacki „Świetlne Pióro”) w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc lub .odt).
 5. Praca konkursowa winna być opatrzona pseudonimem. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tymże pseudonimem, zawierającą wypełniony i podpisany formularz dotyczący danych autora (do pobrania ze strony: www.woak.bialystok.pl).
 6. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
IV WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU
 1. Do przydzielenia nagrody uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu i przyznanie nagród nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2014 roku. Wyniki zostaną opublikowane na stronie Konkursu www.woak.bialystok.pl/pioro.
 3. Decyzja Jury jest niepodważalna.
V PULA NAGRÓD
 1. Nagrodą główną jest publikacja w Magazynie Kultury Popularnej „Esensja” oraz – za pierwsze trzy miejsca – nagrody pieniężne o łącznej wartości 950 złotych. Wyróżnienia zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
 2. Wysyłając pracę konkursową, Uczestnik przekazuje Organizatorowi zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.
VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.woak.bialystok.pl.
 2. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych pracy nie spełni wymogów Jury.
  W przypadku podania przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie wręczenia nagrody.
 3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją.
 5. Organizator nie odsyła prac.
Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:
Dział Promocyjno-Edytorski WOAK
tel. 85 732 68 00
promocja@woak.bialystok.pl
koniec
16 sierpnia 2014
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. Kilińskiego 8
tel. 85 740-37-10
fax 85 740-37-19

Komentarze

Dodaj komentarz

Imię:
Treść:
Działanie:
Wynik:

Dodaj komentarz FB

Najnowsze

XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka
Karczew

19 II 2022

Centrum Kultury i Sportu w Karczewie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, zrzeszone i niezrzeszone w związkach twórczych. poetów z kraju i zagranicy, mające ukończone 18 lat do udziału w konkursie poetyckim.

więcej »

Nadchodzi czas Fantazji!
ZKF „Ad Astra”

25 III 2021

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad Astra ogłasza XI edycję otwartego konkursu literackiego Fantazje Zielonogórskie na opowiadanie fantastyczne inspirowane przeszłością, teraźniejszością lub przyszłością Zielonej Góry. Prace powinny być osadzone w konwencji szeroko pojmowanej fantastyki (sci-fi, fantasy, horror, legendy miejskie, realizm magiczny, itp.) splecionej z wątkami zielonogórskiej historii lub codzienności. Najlepsze konkursowe opowiadania zebrane zostaną w postaci antologii.

więcej »

XXXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka
Karczew

6 III 2021

Prezentujemy Regulamin XXXII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka, tradycyjnie zapraszając do wzięcia w nim udziału.

więcej »

Polecamy

Copyright © 2000- – Esensja. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą redakcji magazynu „Esensja”.